ขั้นตอนการสอบถามก่อนการขาย:เข้าใจความต้องการของลูกค้า สเปคสินค้า ใบเสนอราคาทันเวลา
ในการขาย:แจ้งให้ลูกค้าทราบความคืบหน้าของการสั่งซื้อในเวลา ตรวจสอบคุณภาพและเวลาในการจัดส่ง
หลังการขาย:แก้ไขปัญหาการใช้งานที่ลูกค้าพบได้ทันท่วงที เช่น ปัญหาด้านคุณภาพ การเปลี่ยนทดแทนตามกำหนดเวลา